Home > Blossary: Nationalekonomi
En ordlista som beskriver och förklarar vanliga nationalekonomiska begrepp.

Category: Business

5 Terms

Created by: LinnK

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms
Swedish (SV)
Compare Language

Balanstalet uttrycker förhållandet mellan ett lands pensionssystems tillgångar och dess skulder. Ett balanstal mindre än 1 innebär att skulderna är större än tillgångarna. När det inträffar ...

Domain: Economy; Category: Economics

Handelsbalansen är ett mått inom nationalekonomin. Den utgörs av skillnaden mellan värdet av ett lands export och import av varor. Om differensen är positiv kallas den handelsöverskott, om den är ...

Domain: Economy; Category: Economics

Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) är en integrerad del av den Europeiska unionen (EU). Dess befogenhetsområden omfattar ekonomisk och monetär politik i samtliga EU-medlemsstater. Vissa delar ...

Domain: Economy; Category: Economics

Försörjningsbalansen är ett mått inom nationalekonomin som visar tillgången på varor och tjänster i ett land (BNP) samt användningen av dessa (dvs. privat och offentlig konsumtion, bruttoinvesteringar ...

Domain: Economy; Category: Economics

Förkortas BNP. Ett lands bruttonationalprodukt (BNP) utgörs av värdet av alla varor och tjänster som produceras i landet under ett år. Uttrycket BNP per capita betyder BNP per invånare.

Domain: Economy; Category: Economics

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Posta  
My other Blossarys

En ordlista som beskriver och förklarar begrepp ...

Category: Business

By: LinnK

En ordlista som beskriver och förklarar termer ...

Category: Business

By: LinnK