Home > Bransch/domän > Financial services

Financial services

Related to any service provided by the finance industry, which encompasses a broad range of organisations that deal with the management of money.

0Categories 144162Terms

Add a new term

Contributors in Financial services

Financial services >

Microsoft sql server

Software; Productivity software

En familj av Microsoft relationsdatabas analys- och förvaltningssystem för e-handel, line-of-business och lösningar för datalagring.

Microsoft office

Software; Productivity software

Ett system med Microsoft produktivitetsprogram som stöder vanliga affärsuppgifter, inklusive ordbehandling, e-post, presentationer och datahantering och analys.

metod-baserad fråga

Software; Productivity software

En fråga som uttryckt som ett direkt metodanrop till en eller flera Standard frågeoperatorer.

Cellutfyllnad

Software; Productivity software

Avståndet mellan inre kanten av ett underordnat element och dess innehåll.

Paket

Software; Productivity software

En samling kontrollelement flöde och data flöde som körs som en enhet.

primära interop-sammansättning

Software; Productivity software

En församling som innehåller definitioner för COM typer som distribueras och digitalt signerad av författaren till COM-komponenten. Visual Studio använder en registrerad primär ...

Sub-categories