Home > Bransch/domän > Organizations

Organizations

Associations of people, whether in the private or public sector, having some interest, activity, or purpose in common, and united in a structured relationship of roles and responsibilities, which they jointly act to accomplish.

0Categories 331Terms

Add a new term

Contributors in Organizations

Organizations >

precompilation

Software; Productivity software

En process för att skicka en hel webbplats till en kompilator. Webbplatsen resulterande utdata körs utan att behöva sammanställas på första begäran och kräver inte källkoden ...

powerpivot arbetsbok

Software; Productivity software

En Excel 2010-arbetsbok som innehåller data som PowerPivot.

powerpivot programmet

Software; Productivity software

En särskild konfiguration av tjänsten PowerPivot.

parametriska polymorfism

Software; Productivity software

En funktion av common language runtime, begreppsmässigt liknar C++-mallar, som gör att klasser, strukturer, gränssnitt och metoder har platshållare (generiska typparametrar) för ...

parameterlös konstruktor villkoret

Software; Productivity software

En begränsning av en generisk typparameter, sådan att typer ersätts för denna typparameter måste tillhandahålla en parameterlös eller standard konstruktor.

Parametern

Software; Productivity software

I programmering, ett värde som ges till en variabel, antingen i början av en operation eller innan ett uttryck utvärderas i ett program.

del kontroll

Software; Productivity software

En kontroll i webbdelar kontroll som ärver direkt eller indirekt från systemet. Web. UI. WebControls. Webbdelar. Del klass och används för att skapa primära användargränssnittet i ...

Sub-categories