Home > Bransch/domän > Financial services > General Finance

General Finance

Contributors in General Finance

General Finance

aktiefond väktare

Financial services; General Finance

En affärsbank eller förtroende företag som innehar värdepapper som ägs av en gemensam fond och ibland fungerar som transfer agent för ömsesidig fond.

priset på marknaden

Financial services; General Finance

Det sista rapporterade priset som en säkerhet var handlas på en börs.

ömsesidigt förskjutning

Financial services; General Finance

Det upprättas ett system, som en överenskommelse mellan Chicago Mercantile Exchange (CME) och Singapore internationella monetära Exchange (SIMEX), som tillåter handel positioner på en börs som skall ...

marknadspriser

Financial services; General Finance

Mängden pengar som en villig köpare betalar att förvärva något från en villig säljare, när en köpare och säljare är oberoende och när ett sådant utbyte är motiverat av bara kommersiella ...

marknadsvärde

Financial services; General Finance

(1) Det pris som en säkerhet är handel och skulle förmodligen vara köps eller säljs. (2) Investerare anser att ett företag är värt; beräknas genom att multiplicera antalet utestående aktier med det ...

Markowitz effektiv uppsättning portföljer

Financial services; General Finance

Samlingen av alla effektiva portföljer, som kan visas i diagram som Markowitz effektiva gräns.

marknaden återvändande

Financial services; General Finance

Avkastningen på Marknadsportföljen.

Featured blossaries

Microeconomics

Kategori: Education   1 19 Terms

longest English words

Kategori: Other   1 6 Terms