Home > Bransch/domän > Financial services > General Finance

General Finance

Contributors in General Finance

General Finance

marginalnummer skattesatsen

Financial services; General Finance

Den skattesats som skulle behöva betalas på eventuella ytterligare dollar av skattepliktiga inkomster.

hypotekslån-rörledningen risken

Financial services; General Finance

Riskerna i samband med att ansökningar från potentiella hypotekslån låntagare som kan välja för att avböja att acceptera en citerade mortgage rate inom en viss grace-period.

marginalintäkterna

Financial services; General Finance

Förändringen i totala intäkter till följd av producera en ytterligare enhet i utdata.

hypotekslån pool

Financial services; General Finance

En grupp av panträtt med liknande klass, räntesats och förfallodag egenskaper.

De flesta föredrog Nation

Financial services; General Finance

Ett privilegium som beviljats av ett land till ett annat där produkter från privilegierade landet betalar den lägsta levererade tull som betalats ut av beviljande landet.

Marina Cargo Insurance

Financial services; General Finance

Försäkring som täcker förlust eller skada på varor i transit.

Framhålla CAPM

Financial services; General Finance

En version av kapital tillgångens prissättning modell som framställts genom Robert Merton som innehåller extra-marknaden källor risk avses faktorer. Relaterat: arbitrage prissättning teori

Featured blossaries

Interpreter News

Kategori: Languages   1 12 Terms

The Ice Bucket Challenge

Kategori: Entertainment   2 17 Terms