Home > Bransch/domän > Arts & crafts

Arts & crafts

Arts & crafts comprises a multitude of activities and hobbies that involve making things with one's hands, usually from scratch. They can be sub-divided into 'handicrafts'( or traditional crafts ) that are fashioned in an old style using long practised techniques, and the rest which are more modern inventions that have become recent trends or fads.

0Categories 14683Terms

Add a new term

Contributors in Arts & crafts

Arts & crafts >

Sök

Software; Database applications

Sök igenom raderna eller kolumnerna i ett dokument för information som du har begärt.

Välj

Software; Database applications

För att kunna arbeta med ett objekt, måste du först markera eller aktivera den. Ett sätt att markera ett objekt är genom att klicka en gång med musen.

att välja

Software; Database applications

Att välja är belyser ett objekt eller data för att utföra ett kommando eller åtgärd.

serien

Software; Database applications

Bygga ett kalkylblad ofta kräver att du anger en rad, som är den sekventiella beställning av text eller siffror. Här är några exempel på serien som Excel känner igen: 1995, 1996, ...

bladflikar

Software; Database applications

Bladflikar innehålla namnen på kalkylbladen i arbetsboken längst ned på skärmen arbetar. Kan du klicka på bladflikarna att visa deras motsvarande kalkylblad.

Microsoft foundation class library

Software; Productivity software

Ett bibliotek med C++ klasser som bildar en objektorienterad wrapper around stora delar av Windows API och ger en ram att bygga program.

Microsoft intermediate language

Software; Productivity software

Ett språk som används som produktion av ett antal kompilatorer och som indata till en just-in-time (JIT) kompilator. Av common language runtime innehåller en JIT-kompilator för ...

Sub-categories