Home > Bransch/domän > Arts & crafts

Arts & crafts

Arts & crafts comprises a multitude of activities and hobbies that involve making things with one's hands, usually from scratch. They can be sub-divided into 'handicrafts'( or traditional crafts ) that are fashioned in an old style using long practised techniques, and the rest which are more modern inventions that have become recent trends or fads.

0Categories 14683Terms

Add a new term

Contributors in Arts & crafts

Arts & crafts >

precompilation

Software; Productivity software

En process för att skicka en hel webbplats till en kompilator. Webbplatsen resulterande utdata körs utan att behöva sammanställas på första begäran och kräver inte källkoden ...

powerpivot arbetsbok

Software; Productivity software

En Excel 2010-arbetsbok som innehåller data som PowerPivot.

powerpivot programmet

Software; Productivity software

En särskild konfiguration av tjänsten PowerPivot.

parametriska polymorfism

Software; Productivity software

En funktion av common language runtime, begreppsmässigt liknar C++-mallar, som gör att klasser, strukturer, gränssnitt och metoder har platshållare (generiska typparametrar) för ...

parameterlös konstruktor villkoret

Software; Productivity software

En begränsning av en generisk typparameter, sådan att typer ersätts för denna typparameter måste tillhandahålla en parameterlös eller standard konstruktor.

Parametern

Software; Productivity software

I programmering, ett värde som ges till en variabel, antingen i början av en operation eller innan ett uttryck utvärderas i ett program.

del kontroll

Software; Productivity software

En kontroll i webbdelar kontroll som ärver direkt eller indirekt från systemet. Web. UI. WebControls. Webbdelar. Del klass och används för att skapa primära användargränssnittet i ...

Sub-categories