Home > Bransch/domän > Financial services > Securities brokerage

Securities brokerage

Contributors in Securities brokerage

Securities brokerage

GTC

Financial services; Securities brokerage

Bra 'Til annulleras. En beställning med en mäklare att köpa eller sälja aktier när den når ett visst pris, eller tills investeraren bestämmer sig för att annullera ordern.

Marknadsorder

Financial services; Securities brokerage

En order från en investerare till en börsmäklare att omedelbart köpa eller sälja en viss aktie till bästa tillgängliga kurs. Börsmäklare tar en lite provisionssumma för detta.

Limiterad order

Financial services; Securities brokerage

En villkorad order från en investerare till en börsmäklare enligt vilken börsmäklaren har i uppdrag att köpa eller sälja en aktie till en angiven kurs eller bättre, ofta inom en viss ...

Stopporder

Financial services; Securities brokerage

En order från en investerare till en börsmäklare enligt vilken aktien kan köpas eller säljas så snart kursen nått eller passerat en viss högsta eller lägsta nivå.

Dagsorder

Financial services; Securities brokerage

En order som placeras hos en börsmäklare och som löper ut om den inte genomförs under samma börsdag som den lades in.

Fill or kill

Financial services; Securities brokerage

En order som placeras hos en börsmäklare som skall utföras i sin helhet, annars makuleras.

Blankning

Financial services; Securities brokerage

En avancerad strategi som innebär försäljning av aktier som innehavaren egentligen inte äger, i hopp om att kunna köpa samma aktier billigare när det är dags att lämna tillbaka dem.

Featured blossaries

Knitting

Kategori: Arts   2 31 Terms

Addictive Drugs

Kategori: Law   3 20 Terms