Home > Bransch/domän > Financial services > General Finance

General Finance

Contributors in General Finance

General Finance

markdown

Financial services; General Finance

Det belopp som dragits av från försäljningspriset för värdepapper när de säljs till en återförsäljare på OTC-marknaden. Också, det rabatterade priset för kommunala obligationer efter marknaden visar ...

multibuyer politik

Financial services; General Finance

Ex-Im Bank program som ger risk för kreditförsäkring på exportförsäljning till många olika köpare.

märkta-to-market

Financial services; General Finance

مؤشر عليها بتسوية الأرباح والخسائر يومياً

marknadsbaserade företagsstyrning system

Financial services; General Finance

Organisationen i ett bolag där den övervakande styrelsen representerar spridda till stor del aktieägare.

Multilaterala investeringar garanti Agency (MIGA)

Financial services; General Finance

Byrån inrättas av Världsbanken som erbjuder olika former av politisk risk försäkring för företag.

marknaden-bok förhållandet

Financial services; General Finance

Priset på en aktie dividerat med bokfört värde per aktie.

multilateral nettning system

Financial services; General Finance

Eliminering av avräkning kassaflöden mellan ett moderföretag och flera dotterbolag.

Featured blossaries

Rewind Youtube 2014

Kategori: Entertainment   1 9 Terms

The beautiful Jakarta

Kategori: Travel   1 6 Terms