Home > Blossary: Bank och finans
En ordlista som beskriver och förklarar begrepp som ofta används inom bank- och finansväsendet.

Category: Business

20 Terms

Created by: LinnK

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms
Swedish (SV)
Compare Language

Kapitalförvaltning innebär att fondkommissionärer eller banker investerar kapital åt individer eller företag. Tjänsten betalas genom olika former av avgifter, t.ex. en årlig förvaltningsavgift på en ...

Domain: Financial services; Category: General Finance

Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet. Förövaren (t.ex. en person anställd i en bank) utnyttjar finansiell information som inte är tillgänglig för allmänheten eller marknaden för att ...

Domain: Financial services; Category: General Finance

Ett terminskontrakt innebär köp och försäljning av råvaror, värdepapper eller valutor där pris, ränta eller växelkurs avtalas vid ett tillfälle och där leverans och betalning sker vid en senare ...

Domain: Financial services; Category: General Finance

Företagsfinansiering innebär att skaffa tillräckligt med kapital för att ett företag ska kunna bedriva sin verksamhet i önskad omfattning och med en sammansättning av olika sorters kapital som ger ...

Domain: Financial services; Category: General Finance

Styrräntan (kallas även reporäntan i Sverige) sätts av ett lands centralbank och illustrerar den räntenivå som bankerna får när de lånar pengar av staten. Styrräntan spelar en betydande roll i ...

Domain: Financial services; Category: General Finance

De flesta länder i världen har en centralbank som ansvarar för den nationella penningpolitiken. Centralbanker har tillsammans med andra myndigheter även i uppgift att se till att betalningarna i ...

Domain: Financial services; Category: General Finance

Begreppet björnmarknad (översatt från engelskans bear market) innebär att trenden på finansmarknaderna är negativ. Normalt räknas en nedgång på 20 procent över en period av minst två månader som en ...

Domain: Financial services; Category: General Finance

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Posta  
My other Blossarys

En ordlista som beskriver och förklarar vanliga ...

Category: Business

By: LinnK

En ordlista som beskriver och förklarar termer ...

Category: Business

By: LinnK