Home > Blossary: Marknadsföring och reklam
En ordlista som beskriver och förklarar termer som ofta används inom marknadsföring och reklam

Category: Business

21 Terms

Created by: LinnK

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms

"Artykuł sponsorowany" jest angielski zapożyczenia językowe i krzyż między reklamą a artykuł w gazecie regularne. firma lub organizacja płaci stworzyć sponsorowany, który można informowania i ...

Domain: Advertising; Category: Marketing communications

Svarsfrekvens är ett begrepp som används både för marknadsundersökningar och för direktreklam. Det är andelen personer (eller företag) som svarat på den enkät, e-postannons eller det reklamutskick de ...

Domain: Advertising; Category: Marketing communications

Varumärkesbyggande ('branding' på engelska) är en process en organisation genomgår för att förknippa en viss unik identitet med sitt företag, produkter eller tjänster. Metoderna kan inbegripa reklam, ...

Domain: Advertising; Category: Marketing communications

Med internkommunikation menas kommunikation med en organisations anställda. En välplanerad och fungerande internkommunikation är en förutsättning för att ett företags medarbetare ska kunna bidra till ...

Domain: Advertising; Category: Marketing communications

Med B2B (Business-to-business) menar man affärsrelationer och marknadsföring mellan företag eller organisationer. B2B-marknadsföring skiljer sig från konsumentmarknadsföring då företagskunders ...

Domain: Advertising; Category: Marketing communications

Reklam är ett sätt för organisationer att kommunicera med en masspublik. Syftet kan vara att lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden, förbättra ett företags image, öka försäljningen av en ...

Domain: Advertising; Category: Marketing communications

Marknadsföring är ett sätt för organisationer att kommunicera med sin kundkrets eller målgrupp. Syftet är ofta att sälja en viss produkt eller tjänst. Reklam är ett av verktygen ett företag kan ...

Domain: Advertising; Category: Marketing communications

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Posta  
My other Blossarys

En ordlista som beskriver och förklarar vanliga ...

Category: Business

By: LinnK

En ordlista som beskriver och förklarar begrepp ...

Category: Business

By: LinnK