Home > Bransch/domän > Software > Accounting software

Accounting software

Software designed to aid accountants in recording and processing transactions.

Contributors in Accounting software

Accounting software

programvara för skatter

Software; Accounting software

Programvara för skatter definieras som en typ av mjukvara som utformats för att hjälpa enskilda personer eller företag förbereda och inkomst, företag och liknande skattedeklarationer. Skatt ...

OLAP

Software; Accounting software

En databasteknik som har optimerats för frågor och rapporter, i stället för hantering av transaktioner. OLAP-information ordnas hierarkiskt och sparas i kuber i stället för tabeller.

OLAP-leverantör

Software; Accounting software

En uppsättning program som ger tillgång till en viss typ av OLAP-databas. Detta program kan innehålla en drivrutin för källdata och annan klientprogramvara som krävs för att ansluta till en ...

r-kvadratvärde

Software; Accounting software

Ett tal från 0 till 1 som visar hur nära de uppskattade värdena för trendlinjen stämmer med faktiska data. En trendlinje är mest tillförlitlig när dess R-kvadratvärde är 1 eller nära 1. Kallas ...

länk till objekt

Software; Accounting software

Ett OLE-dataformat som beskriver ett länkat objekt, identifierar klass, dokumentformat, dokumentnamn och objektnamn. Vart och ett av dessa dataobjekt är en null-avslutad sträng.

Ägarlänk

Software; Accounting software

Ett OLE-dataformat som beskriver ett inbäddat objekt, identifierar klass, dokumentformat, dokumentnamn och objektnamn. Vart och ett av dessa dataobjekt är en null-avslutad sträng.

aktiv cell

Software; Accounting software

Den valda cellen i vilken data införs när du skriver på tangentbordet. Endast en cell åt gången är aktiv Den aktiva cellen är avgränsad med en tjock ram.

Featured blossaries

Word Up!

Kategori: Languages   5 36 Terms

Knives

Kategori: Objects   1 20 Terms