Home > Bransch/domän > Accounting > Auditing

Auditing

The systematic review and examination of an individual's or organization’s accounting records to verify their accuracy.

Contributors in Auditing

Auditing

förväntade

Accounting; Auditing

förutse (väntan), förutse, förutsäga ex. förutse resultaten.

inventering

Accounting; Auditing

Företagets lager av osålda färdiga och ofärdiga produkter, råvaror och andra varor som används i produktionen.

immateriell tillgång

Accounting; Auditing

En tillgång som inte är fysiska karaktär. Företagens immateriella (objekt som patent, varumärken, upphovsrätter, business metoder), goodwill och varumärken erkännande är alla gemensamma immateriella ...

nuvarande ansvar

Accounting; Auditing

Fordringar hos ett företag till andra organisationer och individer som ska betalas inom ett år från balansdagen.

uppskjuten skattefordran

Accounting; Auditing

En tillgång i ett företags balansräkning som kan användas till att minska eventuella efterföljande period skattekostnad.

eget kapital

Accounting; Auditing

I ett företags balansräkning, beloppet av de medel som bidragit av ägarna (aktieägarna) plus den balanserade vinstmedel (eller förluster). Kallas även "eget kapital".

balansräkning

Accounting; Auditing

Uppgift om den totala tillgångar och skulder i en organisation på ett visst datum, vanligtvis den sista dagen i redovisningsperioden.

Featured blossaries

Top 20 Website in the World

Kategori: Technology   1 22 Terms

Bar Drinks

Kategori: Food   1 10 Terms