Contributors in Capacitors

Capacitors

polyvinylidene floride

Electronic components; Capacitors

En termoplastiska material bestående av polymerer av vinylidene floride.

potentiella spänningen

Electronic components; Capacitors

Arbete per enhet avgift krävs att alla avgifter till den punkt där det föreligger risken.

resistivitet

Electronic components; Capacitors

Ett material förmåga att motstå passagen av elektrisk ström genom dess bulk eller på en yta. Enheten för volym resistivitet är ohm-cm, av Ytresistivitet, ohm.

Röntgen

Electronic components; Capacitors

Beloppet av strålningen som kommer att ge en electrostatic enhet av joner per kubikmeter centimeter volym.

Schering bro

Electronic components; Capacitors

En växelström form av wheatstone brygga, används för att jämföra capacitances eller för att mäta en kondensator i jämförelse med en vanlig kondensator fasvinkel.

halvledare

Electronic components; Capacitors

Ett material vars resistivitet är mellan isolatorer och dirigenter. Resistivitet ändras ofta av ljus, värme, ett elektriskt fält eller magnetiska fält. Aktuellt flöde är ofta uppnås genom överföring ...

ingjutningar

Electronic components; Capacitors

Materialet helt omger och täcka kondensator likvidation. Potting föreningar skydda komponenter, dämpa ljud och avleder värme.

Featured blossaries

Contemporary Concept

Kategori: Education   1 1 Terms

Asia Cup 2015

Kategori: Sports   2 10 Terms