Home > Bransch/domän > Biology > Cell biology

Cell biology

The study of cell structure, physiological properties, interactions with the environment and life cycle.

Contributors in Cell biology

Cell biology

Climax gemenskapen

Biology; Cell biology

Scenen i gemenskapen följd där gemenskapen har blivit relativt stabil genom framgångsrik anpassning till sin miljö.

åldersstruktur

Biology; Cell biology

Den relativa andelen individer i varje åldersgrupp i en population.

metabolism

Biology; Cell biology

Summan av alla kemiska reaktioner (energi utbyten) i cellerna.

conditioned svar

Biology; Cell biology

Svar på en stimulans som uppstår när ett djur har lärt sig att associera stimulansen med en viss positiv eller negativ effekt.

biogeografi

Biology; Cell biology

Studien av distributionen av växter och djur över hela jorden.

utsäde coat

Biology; Cell biology

Det tuffa yttersta lagret av utsäde, som härrör från de yttersta skikten av ovule.

intracellulära parasiter

Biology; Cell biology

Virus som anger en värdcell och ta över värdens cellulära maskiner att producera nya viral partiklar.

Featured blossaries

test

Kategori: Other   1 1 Terms

Top 10 University in Beijing, China

Kategori: Education   1 10 Terms