Home > Bransch/domän > Games > Chess

Chess

Contributors in Chess

Chess

upptäckta kryssrutan

Games; Chess

En kontroll som uppstår till följd av en pjäs som flyttas undan den av en bit som nu kan attackera.

upptäckta angrepp

Games; Chess

En attack som uppstår till följd av en pjäs som flyttas undan den av en bit som nu kan attackera.

utveckla

Games; Chess

Flytta en bit från sin inledande ståndpunkt för att ge det fler alternativ för rörlighet.

avleda

Games; Chess

En taktik där fientliga bitar lockas ifrån bra positioner.

lockbete

Games; Chess

En taktik där en bit används som ett lure eller en uppoffring för att rita fiendens bitar ofördelaktiga positioner.

flanken

Games; Chess

Tre led på endera sidan av nämnden. de a, b, c, f, g och h filer.

familjen gaffel

Games; Chess

När en riddare är i stånd att fånga en kung och en drottning samtidigt.

Featured blossaries

Investment Analysis

Kategori: Business   2 9 Terms

The 10 Worst African Economies

Kategori: Business   1 10 Terms