Home > Bransch/domän > Medical devices; Pharmaceutical > Clinical trials

Clinical trials

Clinical trials are sets of tests performed for medical research and drug development which is used to extract safety and efficacy data.

Contributors in Clinical trials

Clinical trials

prövningsläkemedlen behandling

Pharmaceutical; Clinical trials

Den nya drogen eller terapi som testas i den kliniska prövningen.

experimentell behandling

Pharmaceutical; Clinical trials

Den nya drogen eller terapi som testas i den kliniska prövningen.

informerat samtycke

Pharmaceutical; Clinical trials

En process för att se till att patienten volontärer förstå riskerna associerade deltar i en klinisk prövning som negativa biverkningar och väljer att delta utan tvång eller tryck från någon. ...

studera samordnare

Pharmaceutical; Clinical trials

En person som personal som arbetar för den ansvarige försöksledaren kontakta patienter om registrering i studien, schemalägger avtalade tider, upprätthålla nödvändiga poster och hantera den dagliga ...

Forskningsledare

Pharmaceutical; Clinical trials

Den läkare eller forskare som ansvarar för genomförandet av den kliniska prövningen.

Bruksanvisning

Biotechnology; Biochemistry

handbok, encyklopedi, handledning, lärobok, manual, uppslagsbok, vägledning, instruktionsbok

baslinje

Pharmaceutical; Clinical trials

1. Information gathered at the beginning of a study from which variations found in the study are measured. 2. A known value or quantity with which an unknown is compared when measured or assessed. 3. ...

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Kategori: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Kategori: Travel   3 4 Terms