Home > Bransch/domän > Insurance > Commercial insurance

Commercial insurance

Contributors in Commercial insurance

Commercial insurance

över försäkring

Insurance; Commercial insurance

Ett kontrakt där, mot viss ersättning, en part åtar sig att kompensera för en förlust till ett visst ämne till följd av förekomsten av andra designerat faror.

Featured blossaries

phobias

Kategori: Health   2 26 Terms

Christian Miracles

Kategori: Religion   1 20 Terms