Home > Bransch/domän > Law; Real estate > Contracts

Contracts

Contracts of all sorts.

Contributors in Contracts

Contracts

Nationella domstolens Register

Law; Contracts

Rättsakten av den nationella domstolen registrera (KRS) av den 20 augusti 1997 (Journal of Laws, 1997, nr 121, punkt 769 ändrat) fastställs enhetliga registreringsförfarandena, gemensam för alla ...

fast ordning

Law; Contracts

Order som inte är föremål för avbokning fram till ett angivet förfallodatum. Företaget order utan något förfallodatum anses upphöra automatiskt 30 dagar efter dag då erbjudandet. Kallas även ...

förlängning klausul

Law; Contracts

Bestämmelse i ett avtal som gör att de avtalsslutande parterna kan fortsätta avtalet efter angivna förfallodatum.

utökad garanti

Law; Contracts

En förlängning av perioden täckning på en standardgaranti. Med en utökad garanti, konsumenten går att förlänga den tid som producenten är skyldig att betala för täckta incidenter. Konsumenter ges ...

garanterade högsta priset (GMP)

Law; Contracts

Belopp utöver vilken en klient (Projektansvarig) inte är skyldig att ersätta entreprenören.

fast fast pris kontrakt

Law; Contracts

En alternativ term för fast pris kontrakt.

fast bud

Law; Contracts

Ett bud med en bestämd förfallodatum.

Featured blossaries

Hard Liquor's famous brands

Kategori: Food   2 11 Terms

The World's Most Valuable Soccer Teams 2014

Kategori: Sports   1 10 Terms