Home > Bransch/domän > Business services > Customer management

Customer management

Referring to the business of implementing models that allow companies to manage how they interact with their clients.

Contributors in Customer management

Customer management

kapitulera

Business services; Customer management

När du ge något, du captitulate, som i att ge upp på en förhandling.

klienten

Business services; Customer management

1. a klient är en person eller grupp av personer (dvs. ett företag) som betalar för våra tjänster. Dessa tjänster kan omfatta anpassning, utveckling av nya eller andra tjänster som vi är helt eller ...

Användarregistrering

Business services; Customer management

Formellt meddela tillverkaren att du har köpt och legitimt äger en av sina produkter, och därmed berättigar till service och support.

Ring butiken

Business services; Customer management

En butik där munkar eller andra bakverk är gjorda och säljs.

Snuggery

Business services; Customer management

En amerikansk organisation som säljer cuddling sessioner för 60 kronor per timme. Fastställdes av Jacqueline Samuel tidigt 2012, och hon är för närvarande den enda snuggler på personalen. The ...

utanordning av tillgångar

Business services; Customer management

Rättsregel som styr borgenärers avseende en insolvente gäldenärens fordringar att uppnå en rättvis fördelning av gäldenärens tillgångar bland dem. Till exempel (mellan två fordringsägare), om man har ...

övergripande revision

Business services; Customer management

En utvärdering av en viss process eller aktivitet över mer än en grupp eller avdelning inom en organisation. Revisionerna används för att mäta effektiviteten av en annars liknande process eller ...

Featured blossaries

কম্পিউটার

Kategori: Science   2 5 Terms

My favorite Hollywood actresses

Kategori: Entertainment   1 5 Terms