Home > Bransch/domän > Economy > Economics

Economics

basics of economics

Contributors in Economics

Economics

immateriell kapital

Economy; Economics

Uppfinningar av nya processer och produkter, förbättringar i medarbetare kompetens och Produktbild är viktiga komponenter för kunskap företag, som är avgörande för deras prestanda. Källa: ...

kunskapssamhället

Economy; Economics

Termen refererar till användning av kunskap för att producera ekonomiska fördelar. Det finns olika former av kunskap inklusive: högteknologiska företag, telekommunikation, virtuella tjänster, liksom ...

userization

Economy; Economics

Userization är en ekonomisk modell som bygger på gemensamt ägande. För första gången denna modell har föreslagits av Dr Andrej Poleev i hans manuskript av samma titel.

Knowledge engineering

Economy; Economics

Disciplinen som handlar om att förvärva kunskaper från domänen experter och andra kunskaper källor och integrera det i en kunskapsbas.\u000a\u000aKälla: Termium.

Kanada Foundation för Innovation (CFI)

Economy; Economics

Stiftelsen skapas för att bygga upp landets kanadensiska kapacitet att genomföra världsklass forskning och teknisk utveckling som gynnar kanadensare och det globala samhället att ge finansiering till ...

penningpolitik

Economy; Economics

En politik som centralbanken för att styra låg arbetslöshet och ekonomisk tillväxt.

reservera krav

Economy; Economics

Beloppet av de medel som en depositarie institution måste hålla i reserven mot angivna inlåning.

Featured blossaries

Famous products invented for the military

Kategori: Objects   1 4 Terms

Camera Types

Kategori: Technology   1 10 Terms