Home > Bransch/domän > Engineering > Electronic engineering

Electronic engineering

Electronic engineering is an engineering discipline focused on the design, fabrication, testing and operation of circuits, electronic components, devices, and systems.

Contributors in Electronic engineering

Electronic engineering

ram kast

Engineering; Electronic engineering

Momentana vertikala roll i en TV-bild.

Geiger-Mueller tröskelvärde

Engineering; Electronic engineering

Den lägsta spänningen i regionen Geiger-Mueller.

generator buller

Engineering; Electronic engineering

Elektriska buller orsakas av en roterande generator.

halvbandvagn band

Engineering; Electronic engineering

Magnetband inspelad av en halvbandvagn brännare.

HF-generatorn

Engineering; Electronic engineering

En dynamo för att generera radiofrekvens energi.

nav

Engineering; Electronic engineering

Hålet i mitten av en rulle och magnetband.

av

Engineering; Electronic engineering

Raffinering av metaller med elektrolys.

Featured blossaries

Financial Derivatives (Options and Futures)

Kategori: Business   3 7 Terms

Top 5 TV series of 2014

Kategori: Entertainment   1 4 Terms