Home > Bransch/domän > Energy > Energy trade

Energy trade

Research, market data and analysis for energy trade.

Contributors in Energy trade

Energy trade

brännare-tips

Energy; Energy trade

Den punkt vid vilken naturgas används som bränsle.

torium

Energy; Energy trade

Ett element med atomnummer 90. Det kan användas som fertila material i en kärnreaktor som bestrålning av torium-232 med neutroner producerar uran-233, en konstgjord klyvbart material liksom plutonium ...

supraledning

Energy; Energy trade

Flödet av elektrisk ström utan motstånd i vissa metaller och legeringar vid temperaturer nära absoluta nollpunkten. Perpetual motion på en atomär skala; resistiv elektricitet utan den minsta ...

fritt fraktförare

Energy; Energy trade

Järnvägs- och roadfreight motsvarighet till fritt ombord.

efterfrågan

Energy; Energy trade

I makt: den hastighet vid vilken el levereras till eller genom ett system i ett givet ögonblick eller genomsnitt under en angiven period, vanligen uttryckt i kilowatt eller megawatt. i olja: andelen ...

koncentrat

Energy; Energy trade

En fin och partikelformigt produkt malning processen som innehåller värdefull metall och som de flesta av avfallsmaterial i malm har elimineras och kasseras som avfallspotatis. Ofta förkortat till ...

gasoil

Energy; Energy trade

En mellanliggande destillat produkt används för dieselbränsle, bränsle för uppvärmning och ibland som råmaterial. i oss Projector: No. 2 uppvärmning olja.

Featured blossaries

Basketball

Kategori: Sports   1 20 Terms

The Most Bizzare New Animals

Kategori: Animals   3 14 Terms