Home > Bransch/domän > Law > European law

European law

body of treaties, law and court judgements which operates alongside the legal systems of the European Union's member states.

Contributors in European law

European law

tickler system

Law; European law

En metod för kalender som påminner advokat eller sekreterare med regelbundna mellanrum att något är vid en viss punkt.

förordnande av prövningstillstånd

Law; European law

Fordonet som ett ärende tas från en appellationsdomstolen till en högsta domstol. de medel genom vilket ett ärende tas från statens högsta domstol till USA högsta domstolen.

advokat

Law; European law

En advokat som inte är medlem av en firma, men har en affärsrelation med företaget som företräder gemensamma klienter.När en advokat företräder en klient, är han också ombud för klienten.

plea bargain

Law; European law

När åtalade och åklagaren i ett brottmål om en deposition av fallet. Det innebär vanligtvis svaranden överens om att erkänna sig skyldig till mindre kostnad, i gengäld för staten släppa det ...

skadestånd

Law; European law

Skador som inte är relaterade till den faktiska skada som uppkommer, men syftar till att straffa eller avskräcka sådana handlingar i framtiden kallas som skadestånd.

bekräftande

Law; European law

Godkännande av en fortsatt skyldighet att betala en skuld även om det kan finnas någon skyldighet att göra det, kallas som bekräftelse.

påstådda far

Law; European law

En man som kan vara far till barnet.

Featured blossaries

Paintings by Albrecht Dürer

Kategori: Arts   2 19 Terms

The largest countries in the world

Kategori: Geography   1 8 Terms