Contributors in Fuel cell

Fuel cell

Elektromagnetisk kraft

Electrical equipment; Fuel cell

Krafterna av attraktion och repulsion som elektriska fält har för varandra och de magnetiska fält har för varandra.

elektrolys

Electrical equipment; Fuel cell

Processen för passerar en elektrisk ström genom en lösning för att orsaka en förändring i en kemisk förening.

Wet cell

Electrical equipment; Fuel cell

En elektrisk cell där de kemiska föreningar som producerar nuvarande är i form av en vätska.

glödlampor

Electrical equipment; Fuel cell

En tunn tråd som är inneslutna i glödlampan av en glödlampa och avger ljus när en elektrisk ström leds genom den.

glödlampa

Electrical equipment; Fuel cell

En lampa som ger ljus genom att ansluta en elektrisk ström till en mycket tunn tråd inuti en glas lampa.

myrsyra

Electrical equipment; Fuel cell

Myrsyra (systematiskt kallas methanoic syra) är den enklaste karboxylsyra. Dess formel är HCOOH eller CH2O2.

zinkoxid

Electrical equipment; Fuel cell

Zinkoxid är en kemisk förening med den formel ZnO. (sulfur sorbent)

Featured blossaries

International plug types

Kategori: Technology   2 5 Terms

Translation

Kategori: Languages   2 21 Terms