Home > Bransch/domän > Accounting > General accounting

General accounting

Use this category for general accounting terms.

Contributors in General accounting

General accounting

kapital

Accounting; General accounting

Överskottet av tillgångar över outsider skulder för ett företag är term som kapital.

kritisk massa

Accounting; General accounting

Inkomster nivån vid vilken ett företag kan bli till stor del självförsörjande i resurser för fortsatt livskraft, vitalitet och tillväxt.

netto resultat per aktie

Accounting; General accounting

Del av företagets vinst tilldelas varje utestående aktie av gemensamma bestånd. Vinst per aktie tjänar som en indikator på ett företags lönsamhet.

tillgång

Accounting; General accounting

En resurs som kontrolleras av en enhet, vilket har resulterat från tidigare händelser

allvar pengar

Accounting; General accounting

En deposition betalas ut till visar god tro kallas som allvar pengar i redovisning och denna deposition förbättrar tillhörighet.

kapitalkrav leasingavtal

Accounting; General accounting

Tidsbundna (och oftast ej avbokningsbar) leasingavtal som liknar ett låneavtal för inköp av en kapitaltillgång på omgångar. Leasegivaren tjänster är begränsade till finansiering av tillgången, ...

konto

Accounting; General accounting

Kronologiskt register över förändringar i värdet av ett företags tillgångar, skulder och ägarnas kapital. som representeras av en separat sida i redovisningen. Se även redovisning ekvation och ...

Featured blossaries

Software Engineering

Kategori: Engineering   1 19 Terms

Taxi Apps in Beijing

Kategori: Travel   3 4 Terms