Home > Bransch/domän > Chemistry > General chemistry

General chemistry

Contributors in General chemistry

General chemistry

katalys

Chemistry; General chemistry

Ändra procentsatsen för en kemisk reaktion på grund av för deltagande av ett ämne kallas en katalysator. Katalysator är inte konsumeras av reaktionen själv.

kemisk förändring

Chemistry; General chemistry

Under någon kemisk förändring, ämnen ändras i olika ämnen, atomerna är ordnas om och reaktionen åtföljs av en energi förändring som nya produkter genereras.

Buffertlösning

Chemistry; General chemistry

En Buffertlösning är en vattenlösning att dess pH ändras mycket litet när en liten mängd stark syra eller bas skall läggas till i den.

koncentration

Chemistry; General chemistry

Överflödet av en väljare dividerat med den totala volymen av en blandning kallas koncentration.

kemisk energi

Chemistry; General chemistry

Potentialen som ett kemiskt ämne genomgår en förvandling genom en kemisk reaktion eller omvandlar andra kemiska ämnen.

Kemisk jämvikt

Chemistry; General chemistry

Den stat i vilken koncentrationerna av reaktanter och produkter har resultatet ännu inte ändras med tiden, när framåt reaktionen fortsätter i samma takt som den omvända reaktionen. Reaktion av de ...

kemiska motsvarande

Chemistry; General chemistry

Beloppet för ett ämne som reagerar med ett gram av väte, eller åtta gram syre, eller 35.5 gram (1,25 oz) klor eller förskjuter någon av tre.

Featured blossaries

Interpreter News

Kategori: Languages   1 12 Terms

Fast Food Restaurants

Kategori: Food   1 13 Terms