Home > Bransch/domän > Physics > General physics

General physics

Terms realting to physics that are not fit for other subcategories.

Contributors in General physics

General physics

kol-14

Physics; General physics

En radioaktiv isotop av kol, dess halveringstid är lika 5720 år, används hittills arkeologiska, geologiska och hydrogeologiska prover.

flytkraft

Physics; General physics

En kraft som utövas av en vätska, gas eller andra vätskor, som motsätter sig ett objekts vikt till följd av den minska vikten av objektet när åtgärder i flytande form.

absorptionsspektrum

Physics; General physics

Spektrum med mörka linjer eller band ljusets uppstå när ljus från det objekt som ger kontinuerligt spektrum resor genom gas och sedan in i spectroscope.

masscentrum

Physics; General physics

En punkt i rummet där hela massan av ett organ som kan antas vara koncentrerad.

diffusion pump

Physics; General physics

Pump spelar en roll även i andra höga vakuumpumpar, kan producera påtryckningar som närmar sig 10−10 mbar.

Accelerator

Physics; General physics

Den öka kinetiska energin av laddade partiklar (protoner, elektron, kärnan) instrument genom att påskynda hastigheten för partiklar i elektriska fältet kontinuerligt.

klassisk fysik

Physics; General physics

Grenarna av fysiken som bygger på principer som utvecklades före ökningen av relativitetsteorin och kvantmekaniken.

Featured blossaries

Ophthalmology

Kategori: Health   1 5 Terms

Machine-Translation terminology

Kategori: Languages   1 2 Terms