Contributors in Generators

Generators

Hertz (Hz)

Electrical equipment; Generators

Termen Hertz är den önskade beteckningen för cykler per sekund (CPS) och används för att beskriva frekvens. Apparater i USA använder 60 Hz, på andra håll är det 50 Hz.

Fas

Electrical equipment; Generators

Fas refererar till en AC generator lindningar. i en tre-fas generator finns det tre lindningar, vanligtvis betecknas som A-B-C, R-S-T eller U-V-W. a enfas generator har endast en likvidation.

Frekvens

Electrical equipment; Generators

Frekvens är antalet fullständiga cykler per tidsenhet varje periodiskt varierande kvantitet, såsom alternerande spänning eller aktuell. Det är vanligen uttryckt i Hertz (Hz) eller CPS (cykler per ...

Makt

Electrical equipment; Generators

Makten hänvisar till som utför arbete eller använda energi. Vanligtvis mekanisk kraft är uttryckt i hästkrafter och elektrisk effekt i kilowatt.

kontaktor

Electrical equipment; Generators

En kontaktor är en anordning för att öppna och stänga strömkretsen.

omvandlare

Electrical equipment; Generators

En anordning som ändrar elektrisk energi från en form till en annan, såsom från växelström till likström.

Bindande

Electrical equipment; Generators

En process för att göra de logiska anslutningarna till nätverket (även kallad anslutning).

Featured blossaries

Hit TV Shows

Kategori: Entertainment   1 34 Terms

Names of God

Kategori: Religion   1 10 Terms