Home > Bransch/domän > Agriculture; Biotechnology > Genetic engineering

Genetic engineering

The science of modifying and manipulating genes to create new artificial DNA or synthetic genes of different organisms. There are many purposes for genetic engineering, some of which include finding better treatment for diseases, or simply for discovering new organism of interest.

Contributors in Genetic engineering

Genetic engineering

dissektion

Biotechnology; Genetic engineering

Separation av en vävnad genom styckning för analys eller observation.

heterozygote

Biotechnology; Genetic engineering

En individ som har olika alleler vid samma locus i dess två homologa kromosomer.

bakteriella artificiella kromosom (TBK)

Biotechnology; Genetic engineering

Tillverkad i en vector med kloning av bakteriell fertilitet (F) faktorer. liksom YAC vektorer, acceptera de stora skär av storlek 200 till 500 kbyte.

svulstig

Biotechnology; Genetic engineering

Svullna, udvidgad; refererar till en cell som är fast på grund av vattenupptaget.

adenosintrifosfat (ATP)

Biotechnology; Genetic engineering

En nukleotid av grundläggande betydelse som bärare av kemisk energi i alla levande organismer. Består av adenosin med tre fosfat grupper, sammanlänkade linjärt. Fosfaterna är kopplade till adenosin ...

kilobase (kb)

Biotechnology; Genetic engineering

En enhet för längd som är lika med 1 000 baspar i en dubbel-stranded nukleinsyra-molekyl. En kilobase av dubbel-stranded DNA har en massa på omkring 660 kilodalton.

packade cellen volym (PCV)

Biotechnology; Genetic engineering

Mängden celler i en uppsättning volym av kultur uttryckt som en procentandel av ange volymen efter sedimentering (förpackning) med låg hastighet centrifugering.

Featured blossaries

Shoes

Kategori: Fashion   2 12 Terms

Harry Potter Characters

Kategori: Literature   1 18 Terms