Home > Bransch/domän > Earth science > Geology

Geology

The science that comprises the study of the solid Earth and the processes by which it is shaped and changed.

Contributors in Geology

Geology

argillic horisont

Earth science; Geology

Ett lera-rika lager jord. Clay ofta formulär i överliggande jordlager från nedbrytningen av fältspat och andra mineraler. Mycket fin lera partiklar sker gradvis ned vatten samlas i argillic ...

argillite

Earth science; Geology

Namn som används för ovanligt hårt, finkornigt sedimentära bergarter, som skiffer, lersten, siltstone och claystone. Vanligen svart.

aska

Earth science; Geology

Fina partiklar av vulkanisk bergart och glas som blåses i atmosfären genom ett vulkanutbrott.

aplite

Earth science; Geology

En ljus Magmatisk bergart med samma mineraliska sammansättning som granit: kvarts, plagioklas fältspat och kalium fältspat, men med en finare, nästan sötsliskig textur.

Arkeikum Eon

Earth science; Geology

Tidsintervallet mellan 3800-2500 miljoner år sedan. De Arkeikum är en av de prekambrisk tidsintervall.

anticline

Earth science; Geology

En uppåt-rundare (konvex) Vik i rock som liknar en båge. Centrala del innehåller den äldsta delen av rock.

årliga snowline

Earth science; Geology

En term som används av glaciologists (vetenskapsmän som studerar glaciärer) för gränsen där mängden snö förlust från smältande är lika med mängden snö ackumulering från snöfall (även kallad firn ...

Featured blossaries

Advertising terms and words

Kategori: Business   1 1 Terms

Pharmacology

Kategori: Health   1 1 Terms