Home > Bransch/domän > Education > Higher education

Higher education

Post-secondary education at universities, academies, colleges, and institutes of technology etc.

Contributors in Higher education

Higher education

Test av svenska som främmande språk (TOEFL)

Education; Higher education

Ett standardiserat test administreras i världen för att bestämma språkfärdighet i engelska och krävs av de flesta oss institutioner av alla utländska sökande vars första språk är engelska.

förutsättning

Education; Higher education

En kurs som måste slutföras innan en student är tillåtet att registrera dig för en mer avancerad kurs.

Work-Study programmet

Education; Higher education

Även känd som "Work-Study College," dessa statliga och federala program ger studenter deltidsanställning att hjälpa dem att finansiera kostnaderna för postsecondary utbildning.

professionell skola

Education; Higher education

En post-baccalaureate institution (vanligtvis inom ett universitet) som tränar eleverna i de traditionella yrken, t.ex., lag eller medicin. ,

farmaceutiska institutet

Education; Higher education

Privatägda vinstdrivande läroanstalt (mestadels) erbjuder praktiska yrkesmässiga färdigheter. utmärkelser intyg och utbildningsbevis.

valbara

Education; Higher education

En kurs som studenten valt fritt från institutionens erbjudanden. Kallas även "fri" valbara.

Tentamen

Education; Higher education

En kurs-baserade undersökning som fattas i slutet av mandatperioden.

Featured blossaries

Rolex

Kategori: Fashion   2 20 Terms

Hotels in Zimbabwe

Kategori: Travel   2 5 Terms