Home > Bransch/domän > Business administration; Business services > Human resources

Human resources

Referring to the function within an organisation that is charged with managing its employees, often as well as its recruitment process.

Contributors in Human resources

Human resources

materiella belöningar

Business services; Human resources

Belöningar som kan vara fysiskt beröring eller innehas (dvs. ett presentkort, gåvor i form av varor, eller en besparingar bond.).

strategisk hrm

Business services; Human resources

Processen att justera mänskliga resurser närmare till de strategiska och operativa mål för organisationen.

successionsplanering

Business services; Human resources

I samband med planering av mänskliga resurser, placerar en process genom vilken en organisation syftar till att identifiera och utveckla kandidater med potential att ta över ledningen när tidigare ...

sammanfattande uppsägning

Business services; Human resources

Lagen av avskeda personal omedelbart, vanligtvis eftersom personen har begått någon handling till grov försummelse.

Talent management

Business services; Human resources

Ofta kallas Human Capital Management, är den processen rekrytera, hantera, utvärdera, utveckla och upprätthålla en organisations viktigaste resurs – det är människorna!.

begäran om förslag (RFP)

Business services; Human resources

Ett dokument skickar en organisation till en leverantör bjuda in leverantören att lämna ett anbud för en produkt eller tjänst.

restriktiva förbund

Business services; Human resources

Instruktionen kontraktet kräver chefer eller andra högutbildade anställda att avstå från att söka och erhålla anställning hos konkurrenten organisationer i en viss geografisk region och för en ...

Featured blossaries

International plug types

Kategori: Technology   2 5 Terms

Translation

Kategori: Languages   2 21 Terms