Home > Bransch/domän > Economy > International trade

International trade

The buying and selling of goods, services and capital across international borders or territories.

Contributors in International trade

International trade

International Trade Center (ITC)

Economy; International trade

Ursprungligen fastställts av gamla GATT och nu drivs gemensamt av WTO och FN, de sistnämnda agerar genom FN: S konferens om handel och utveckling (UNCTAD). Kontaktpunkt för tekniskt samarbete på ...

Internationella textil- och beklädnadsprodukter Bureau (ITCB)

Economy; International trade

Genève-baserade gruppen vissa 20 utveckla landet exportörer av textilier och konfektion.

livscykelanalys (LCA)

Economy; International trade

En metod för bedömningen av om en vara eller tjänst är miljövänlig.

icke-jordbruksprodukter

Economy; International trade

I förhandlingarna om icke-jordbruksprodukter marknadstillträde bilaga produkter som inte omfattas av 1 i jordbruksavtalet. Fisk och skogsbruk är alltså icke-jordbruksprodukter, samt industriella ...

icke-handelsrelaterade frågor

Economy; International trade

Liknar mångfunktionalitet. i förordet till jordbruksavtalet anger livsmedelssäkerhet och miljöskydd som exempel. Också åberopats av medlemmar är landsbygdens utveckling och sysselsättning, och ...

anmälan

Economy; International trade

Öppenhet skyldigheten kräver att medlemsstaternas regeringar rapporten handeln åtgärder till det relevanta organet som WTO om åtgärderna som kan ha en effekt på andra medlemmar.

Icke-tariffära hinder (NTBs)

Economy; International trade

Icke-tariffära hinder, som kvoter, importera tillståndssystem, sanitära föreskrifter, förbud, osv.

Featured blossaries

Strange Landscapes

Kategori: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Kategori: Fashion   2 9 Terms