Home > Bransch/domän > Banking > Investment banking

Investment banking

Of or relating to the business of underwriting, or acting as the client's agent, in the issuance of securities in order to assist an individual, commercial enterprise, corporation or government instution ro raise capital.

Contributors in Investment banking

Investment banking

annuitet

Banking; Investment banking

En annuitet är en serie fasta belopp betalningar betalas regelbundet under den angivna perioden annuitetens giltighet. De flesta annuiteter köps genom ett försäkringsbolag.

sluten investeringsfonden

Banking; Investment banking

En sluten fond är en investeringsfond som utfärdar ett fast antal aktier i en aktivt förvaltad portfölj av värdepapper. Aktier handlas på marknaden precis som bestånd, men eftersom sluten medel ...

dela

Banking; Investment banking

Åtgärd à Dividende Prioritaire (ADP) = Preferencijalne, povlaštene dionice (preferens andel) Dionica koja donosiocu/vlasniku daje pravo na dividendu veću od dividende isplaćene za redovitu dionicu, ...

Bank

Banking; Investment banking

Banka je kreditna ustanova ovlaštena za obavljanje bankarskih poslova. Jedino su banke ovlaštene da bez ograničenja primaju od građana štedne uloge po viđenju ili na rok kraći od dvije godine. Till ...

INA Drew

Banking; Investment banking

Före detta chef investeringar officer av JPMorgan Chase & Co. pensionerades den 14 maj 2012 efter division på företaget hon övervakade orsakade banken att förlora en uppskattad 3 miljarder dollar i ...

Mupparna

Banking; Investment banking

En term som används av Goldman Sachs personal för att hänvisa till bankens kunder. i en essä publicerades av New York Times, Greg Smith, som avgick som en verkställande direktör efter 12 år på ...

tidsvärde (ett alternativ)

Banking; Investment banking

Med alternativ, skillnaden mellan priset för ett alternativ och dess inneboende värde.

Featured blossaries

Moves to strengthen or dismantle climate change policy

Kategori: Politics   1 1 Terms

Ciencia

Kategori: Science   1 1 Terms