Home > Bransch/domän > Law > Legal

Legal

Legal terms

Contributors in Legal

Legal

alibi

Law; Legal

Ett försvar baserat på den fysiska omöjligheten att svarandens skuld genom att placera svaranden i en annan plats än scenen av brottet vid den relevanta tidpunkten.

uppvigling

Law; Legal

I lag är uppvigling uppenbara beteende, såsom tal och organisation, som bedöms vara av den rättsliga myndigheten att tenderar mot uppror mot den etablerade ordningen. Uppvigling ofta innehåller ...

Pro bono

Law; Legal

Gjort utan ersättning för det allmänna bästa: en advokat pro bono arbete. [Latinska pr bon (offentlig), för (allmännyttan): pr, för + bon, ablativ av bonum, bra.]

underhållsbidrag

Law; Legal

En justering som gjorts till en kvinna av ex-maken efter äktenskapsskillnad eller hemskillnad, eller under förfarandet för dessa.

symbiotiskt förhållande test

Law; Legal

Den standard som en privat person som kan betraktas som en statlig aktör- och kan vara ansvariga för brott mot någons konstitutionella rättigheter.

anklagade

Law; Legal

En person som har gripits för eller formellt åtalad för ett brott, svaranden i ett straffrättsligt ärende.

instrumentet

Law; Legal

Ett skriftligt juridiskt dokument som definierar rättigheter, skyldigheter, fordringar eller skulder, såsom ett avtal.

Featured blossaries

ALL ABOUT PRAYER

Kategori: Religion   1 1 Terms

Lady Gaga Albums

Kategori: Entertainment   2 7 Terms