Home > Bransch/domän > Legal services > Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

Contributors in Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

uttalande

Legal services; Legal aid (criminal)

uttalande-typ av förklaring, tagna under ed, kan vara typ av intyg

överlämnande av borgen

Legal services; Legal aid (criminal)

En ställande leverans av en fånge, som hade släppts mot borgen, i förvar.

null

Legal services; Legal aid (criminal)

Med ingen juridisk verkan. utan bindande kraft; void.

Förhalningsmanövrer

Legal services; Legal aid (criminal)

Att tillfälligt avbryta förhandlingen fall.

överklagande

Legal services; Legal aid (criminal)

Ansökan görs av parten som fördömde/förlora till högre instans att se över det beslut som fattats av den lägre domstol.

Featured blossaries

Famous Inventors

Kategori: Science   2 6 Terms

Truly Filipino

Kategori: Other   1 21 Terms