Home > Bransch/domän > Library & information science > Library

Library

A collection of books, references, sources, services organized and maintained by a public entity, an institution, or a private individual.

Contributors in Library

Library

obunden volymer

Library & information science; Library

Aktuella, enskilda problem av en periodisk titel som inte ännu samlas tillsammans som en klotband volym.

manuell

Library & information science; Library

En bok med regler eller riktlinjer. en handbok.

checka ut eller ladda

Library & information science; Library

Att låna böcker eller tidskrifter från biblioteket för en viss tidsperiod.

retrospektiv material

Library & information science; Library

Informationskällor publicerade efter en händelse har inträffat.

kopiator

Library & information science; Library

En maskin som återger märkningarna från en bit av papper eller en sida på en annan bit papper med hjälp av en fotografisk process.

förhandstryck

Library & information science; Library

En del av ett verk tryckta och utfärdats före offentliggörandet av färdigt arbete. Ett papper lämnas in vid en konferens som har publicerats före till innehav av konferensen.

reservera material

Library & information science; Library

Ett urval av särskilda böcker, periodiska artiklar och annat material som fakulteten har antytt att studenter måste läsa för en viss kurs. Dessa material hålls vanligen samman i ett område av ...

Featured blossaries

The 11 Best New Games For The PS4

Kategori: Entertainment   1 11 Terms

Steve Jobs's Best Quotes

Kategori: History   1 9 Terms