Home > Bransch/domän > Insurance > Life insurance

Life insurance

Contributors in Life insurance

Life insurance

olycksfallsförsäkring

Insurance; Life insurance

Denna typ av försäkring som främst gäller förluster som orsakas av skador och juridiska ansvar som åläggs försäkrade för sådan skada eller skada till egenskapen av andra personer. Det omfattar också ...

olycksfallsförsäkring

Insurance; Life insurance

Denna typ av försäkring som främst gäller förluster som orsakas av skador och juridiska ansvar som åläggs försäkrade för sådan skada eller skada till egenskapen av andra personer. Det omfattar också ...

olycksfallsförsäkring

Insurance; Life insurance

Denna typ av försäkring som främst gäller förluster som orsakas av skador och juridiska ansvar som åläggs försäkrade för sådan skada eller skada till egenskapen av andra personer. Det omfattar också ...

kränkning

Insurance; Life insurance

En privat fel, oberoende av kontrakt och begåtts mot en person, som ger upphov till ett rättsligt ansvar och är avgjorts i en civil domstol. En kränkning kan vara antingen avsiktligt eller ...

Featured blossaries

Sangga

Kategori: Other   2 1 Terms

Finance and Econmics

Kategori: Business   1 1 Terms