Home > Bransch/domän > Biology > Marine biology

Marine biology

Contributors in Marine biology

Marine biology

holoplankton

Biology; Marine biology

Organismer spendera hela livet i vattenmassan och inte på eller i havsbottnen.

webbläsare

Biology; Marine biology

Organismer som matas genom att skrapa tunna lager av levande organismer från ytan av underlaget (t.ex.., Strandsnäckor livnär sig på rock-ytan kiselalger filmer, sjöborrar skrapa en tunna, filmy ...

förnybar resurs

Biology; Marine biology

En resurs som kan fyllas genom naturliga processer inom en människors livslängd, om den hanteras korrekt.

nonrenewable resurs

Biology; Marine biology

En resurs som finns i begränsat levererar och inte kan fyllas genom naturliga processer, åtminstone inte för tusentals år eller mer. Fossila bränslen är nonrenewable resurser.

kritiska salthalt

Biology; Marine biology

En salthalt på ca 5-8% som markerar ett minimum av arter rikedomen i en flodmynning system.

estuarium

Biology; Marine biology

En semienclosed vattenförekomst som har en fri anslutning med öppet hav och inom vilka havsvatten späds ut mätbart med sötvatten som härrör från dränering.

mangroveskog

Biology; Marine biology

En strandlinje ekosystem som domineras av mangrove träd med tillhörande mud lägenheter.

Featured blossaries

Architectural Wonders

Kategori: Travel   1 2 Terms

Medical

Kategori: Education   1 2 Terms