Contributors in Marketing

Marketing

väsentliga faktum

Business services; Marketing

Ett avgörande faktum i avtalet eller i förhandlingarna. en som om sanningsenligt avslöjade, kan avbryta transaktionen.

blåsa

Business services; Marketing

Typiska försäljning överdrifter om ett objekt till försäljning. gemensam försäljning uttalanden som inte ger väsentlig fakta.

ratificering

Business services; Marketing

Bekräftelse av en tidigare rättsakt som inte kanske har godkänts men som huvudansvarige samtycker till att bindas kallas ratificering.

estoppel

Business services; Marketing

En juridisk doktrin som hindrar en person från att förneka fakta eller förslag som hans eller hennes beteende har föreslagit.

Byrån

Business services; Marketing

En juridiskt erkända, anförtrott relation där en person agerar för en annan. Ombud lag med bemyndigande, medgivande av huvudmannen.

partnerskap

Business services; Marketing

En form av företag där två eller flera personer bedriva en verksamhet tillsammans, dela både vinster och förluster.

respondeat superior

Business services; Marketing

En juridisk teori som har ansvar för en arbetsgivare för anställde.

Featured blossaries

Meilleurs Films

Kategori: Entertainment   2 0 Terms

Badminton; Know your sport

Kategori: Sports   1 23 Terms