Home > Bransch/domän > Banking; Business services > Mergers & acquisitions

Mergers & acquisitions

Referring to the aspect of corporate strategy, finance and management that deals with the buying, selling or combining of different companies that can assist a growing company to grow rapidly without having to create another business entity.

Contributors in Mergers & acquisitions

Mergers & acquisitions

rättvisa yttranden

Banking; Mergers & acquisitions

Utfärdas av en oberoende värdering företaget att ge tröst för aktieägare en säljare att det vederlag som erbjuds för sina aktier är rättvis.

data rum

Banking; Mergers & acquisitions

En plats där en företagets bokföring och andra på grund av flit material placeras för inspektion av tänkbara fordonsköpare. Data rum kan vara en fysisk plats.Alternativt företag kan skanna dessa ...

virtuella data rum

Banking; Mergers & acquisitions

En plats där en företagets bokföring och andra på grund av flit material placeras för inspektion av tänkbara fordonsköpare. Data rum kan vara en fysisk plats.Alternativt företag kan skanna dessa ...

redovisningsförklaringar

Banking; Mergers & acquisitions

Ett avslöjande dokument som beskriver de väsentliga funktionerna i en transaktion till omröstning av eget kapital ägarna när de ombeds att ge en röstande proxy till en annan. Om aktieägare inte ...

omvänd fusion

Banking; Mergers & acquisitions

En process där en aktiv, icke-offentliga företag sammanfogar i ett skal företag med någon betydande verksamhet men har en klass av aktierelaterade värdepapper registrerade värdepapper administratörer ...

immateriella

Banking; Mergers & acquisitions

Ett företag lagligen skyddets immateriella tillgångar, inklusive patent, upphovsrätter, varunamn, domännamn, affärshemligheter och varumärken eller servicemarks.

avbetalning försäljning

Banking; Mergers & acquisitions

En försäljning av egendom där minst en betalning skall tas emot efter beskattningsåret där försäljningen sker. Se IRS publikation 537.

Featured blossaries

Best Airport in the World

Kategori: Engineering   1 5 Terms

Terminologie et Mondialisation

Kategori: Education   1 3 Terms