Home > Bransch/domän > Biology > Molecular biology

Molecular biology

Contributors in Molecular biology

Molecular biology

Dixon tomt

Biology; Biochemistry

En grafisk metod för bestämning av vilken typ av hämning av enzymet och dissociationskonstant (K jag ) för ett enzym-hämmare komplex. Inverkan på den enzymatiska (v) bestäms vid två eller flera ...

komplexitet

Biology; Biochemistry

I nukleinsyra kemi, ett mått på de unika sekvenserna i en DNA-beredning. Det ökar med kedjans längd och minskar med i vilken utsträckning sekvenserna repetitiva; utvärderas i samma storlek som en ...

fluorescens-aktiverad cell sortering (FACS)

Biology; Biochemistry

En teknik för separering av celler enligt deras fluorescens efter fastsättning av en fluorophore till specifika celler, t.ex. med ett fluorescerande antikroppar. Droppar som innehåller mer än en cell ...

Gortner och Grendel modell

Biology; Biochemistry

En modell i vilken erytrocyt membran omfattar endast phosphoacylglycerols, dvs inget protein eller växtsteroler del planeras, modellen presenterar en bilayer där varje broschyr består av lipider ...

apoptos

Biology; Biochemistry

En morfologiskt karakteriseras process av programmerad celldöd, initierat av olika fysiologiska eller patologiska orsaker (t.ex. cellens omsättning, hormon-inducerad atrofi, cell-medierad immun ...

Northern blotting

Biology; Molecular biology

Den process i vilken RNA fragment överförs till ett nitrocellulosa filter. Denna process kallas som nitro hybridisering.

propeptide

Biology; Biochemistry

Delen av ett protein som är proteolytically klyvs under det protein mognad, e.g. den inre rester av proinsulin, N-terminal resthalter av pepsinogen. Termen används vanligen inte för en signal ...

Featured blossaries

test

Kategori: Other   1 1 Terms

Top 10 University in Beijing, China

Kategori: Education   1 10 Terms