Home > Bransch/domän > Astrology > Natal astrology

Natal astrology

The branch of astrology which deals with nativities.

Contributors in Natal astrology

Natal astrology

astrologiskt tecken

Astrology; Natal astrology

Astrologiska tecken representerar tolv lika stora segment eller delar av zodiaken. Enligt astrologin speglar, eller styr, fenomen på himlavalvet mänskliga aktiviteter enligt principen \"liksom ...

sol

Astrology; Natal astrology

Astrologiskt tros solen oftast representera det samvetsgranna egot, självet och dess uttryck, personlig makt, stolthet och auktoritet, ledarskapsegenskaper och egenskaperna kreativitet, spontanitet, ...

horoskop

Astrology; Natal astrology

Ett diagram eller karta över himlen, som visar de relativa positionerna av planeterna och zodiakens tecken. Ordet horoskop kommer från grekiskan och betyder \"en titt på timmarna\".

klassisk planet

Astrology; Natal astrology

I antiken var de klassiska planeterna de icke fixerade objekt som var synliga på himlen och som var kända för olika antika kulturer. De klassiska planeterna var därför solen, månen och de fem ...

Featured blossaries

Famous Poets

Kategori: Literature   1 6 Terms

How to Stay Motivated in MLM

Kategori: Business   1 7 Terms