Home > Bransch/domän > Oil & gas > Oilfield

Oilfield

Oilfield refers to a region with an abundance of oil wells extracting petroleum from below the ground.

Contributors in Oilfield

Oilfield

salt kudde trap

Oil & gas; Oilfield

En form av anticlinal fälla producerad av en kudde av salt som tvingar de överliggande bergarter uppåt i en kupol.

salt dome trap

Oil & gas; Oilfield

En fälla som produceras av en ogenomtränglig salt dome.

fel trap

Oil & gas; Oilfield

En fälla där en reservoar lager är fel och väckt talan mot en ogenomtränglig formation.

prospekterings licens

Oil & gas; Oilfield

En licens för att utforska för olja eller gas i ett visst område som utfärdats till ett företag som styr staten.

svällning

Oil & gas; Oilfield

En geologisk struktur där kolväten bygga upp till en olje- eller formulärfält.

unconformity fälla

Oil & gas; Oilfield

En fälla där utsläpp av kolväten hindras av ogenomträngliga bergarter unconformably överliggande dammen.

magnetometer undersökning

Oil & gas; Oilfield

En metod som geologiska undersökning i vilka sedimentära avrinningsområden identifieras och deras storlek bestäms genom mätning av underliggande magmatiska bergarter magnetiska egenskaper.

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Kategori: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Kategori: History   1 4 Terms