Home > Bransch/domän > Construction > Plumbing

Plumbing

Referring to the skilled trade of working with pipes and plumbing fixtures that provide water or drain waste.

Contributors in Plumbing

Plumbing

aluminium järnväg beslag

Construction; Plumbing

Järnväg armatur av aluminium. Används för att hålla rören används för ledstänger.

larm backventil

Construction; Plumbing

En backventil i ståndaren av en våt pipe sprinklersystem som avger ett larm när vattnet börjar passera genom den.

Air volymkontroll

Construction; Plumbing

Underhåller luft avgiften i en standard vatten ackumulatortank. Pre laddade tankar kräver inte en luft volymkontroll.

Air-lock

Construction; Plumbing

Blockering i flödet av vätska, esp. på sugsidan av en pump som orsakas av en luftbubbla i raden.

luft-gas förhållandet

Construction; Plumbing

Förhållandet mellan förbränning leverans flöde till bränsle gasflödet leverans.

luftspalt

Construction; Plumbing

En enhet monterad på baksidan av en diskbänk, ansluta till avlopp linje mellan diskmaskin och avfallsmottagare att diskmaskinen till fritt utlopp i avfallsmottagaren samtidigt förhindra förorenat ...

omgivningstrycket värme

Construction; Plumbing

Värme eller tryck i det område där utrustningen som finns.

Featured blossaries

Best Airport in the World

Kategori: Engineering   1 5 Terms

Terminologie et Mondialisation

Kategori: Education   1 3 Terms