Home > Bransch/domän > Government; Law enforcement > Police

Police

Special government unit empowered to enforce the law.

Contributors in Police

Police

Streetwalker

Law enforcement; Police

En som representerar den nedre änden av sociala och ekonomiska omfattningen av prostitution genom varuproven på gatorna, vilket ligger mycket synliga för både polisen och allmänheten.

kollektiva förhandlingar

Law enforcement; Police

En metod för att fastställa anställningsvillkoren genom bilaterala förhandlingar enligt följande principer: anställda har laglig rätt till formuläret fackföreningar, arbetsgivarna måste erkänna ...

Blue ribbon provisioner

Law enforcement; Police

Provisioner som tjänstgör som en form av externa ansvarsskyldighet för polisen genomföra den adressen ett fullständigt sortiment av polisiära frågor och föra samman ledande experter för att förbättra ...

organisatorisk kultur

Law enforcement; Police

Värden och traditioner, meddelat informellt, att påverka organisatoriska stil polisarbete inom en polismyndighet.

försvar-livets regel

Law enforcement; Police

Stater att poliser är tillåtna att använda dödligt våld endast i situationer där sitt eget liv eller en annan persons liv är i fara.

blå gardin

Law enforcement; Police

En kod av tystnad bland poliser varigenom officerare vägrar att vittna mot korrupta tjänstemän, skapa en slöja av hemlighetsmakeri kring polisiära åtgärder.

gräs eater

Law enforcement; Police

En polis som passivt accepterar gratifikationer som erbjuds honom eller henne.

Featured blossaries

Pokemon Competitivo

Kategori: Entertainment   1 0 Terms

Webholic

Kategori: Technology   1 2 Terms