Home > Bransch/domän > Electrical equipment > Power supplies

Power supplies

Contributors in Power supplies

Power supplies

kabel körtel plattan

Electrical equipment; Power supplies

Flyttbara tillbehör av inneslutningen, avsedda för att säkra och plombering av kablar, dirigenter och störtar vid deras införselorten.

brownout

Electrical equipment; Power supplies

En droppe i spänning av strömförsörjning, vilket orsakar (bland annat) ljus att tona ned.

rad krets

Electrical equipment; Power supplies

En elektrisk krets som källa till el är ansluten till två eller flera enheter som följer efter varandra på samma tråd.

Westinghouse Electric Company

Electrical equipment; Power supplies

Amerikansk uppfinnare som infört system för el som används i växelström till Förenta staterna.

krets

Electrical equipment; Power supplies

En stängd bana som en elektrisk ström flyter. Kretsar har en källa till El, som batteri och generator.

omvandlare

Electrical equipment; Power supplies

En maskin som omvandlar elektrisk ström från en typ till en annan.

Coulomb

Electrical equipment; Power supplies

En enhet som används för att mäta elektrisk laddning. En coulomb är lika med kvantiteten som passerar en punkt i en elektrisk krets i en sekund.

Featured blossaries

Christian Miracles

Kategori: Religion   1 20 Terms

Dubai: Expo 2020

Kategori: Business   1 1 Terms