Home > Bransch/domän > Environment > Radiation hazards

Radiation hazards

Terms related to radiation and its hazards.

Contributors in Radiation hazards

Radiation hazards

halva värdet lager

Environment; Radiation hazards

Tjockleken på någon viss absorptionskärlet (sköld) som kommer att minska intensiteten av infallande strålning till en hälften av dess ursprungliga värde.

hälsa fysik

Environment; Radiation hazards

Vetenskapen sysslar med erkännande, utvärdering och kontroll av hälsorisker från icke-joniserande och joniserande strålning.

hög strålning område

Environment; Radiation hazards

Ett område, tillgängliga för individer, i vilken strålning nivåer kan leda till en person som tar emot en DOS motsvarande över 0. 1 mrem i 1 timme vid 30 cm från strålkällan eller från någon yta som ...

intag

Environment; Radiation hazards

Mängd material som tillförs kroppen genom inandning, förtäring, eller genom huden.

interna DOS

Environment; Radiation hazards

Den del av DOS motsvarande från radioaktivt material tas till kroppen.

jonisering

Environment; Radiation hazards

En process för att lägga till eller ta bort en eller flera elektroner från atomer eller molekyler. Höga temperaturer, elektriska utsläpp eller strålning kan orsaka jonisering.

jonisering avdelningen

Environment; Radiation hazards

Ett instrument som identifierar och mäter joniserande strålning genom att mäta den elektriska ström som flödar när strålning joniseras gasen i en kammare, att göra gas en dirigent av el.

Featured blossaries

7 places Jesus shed His Blood

Kategori: Religion   1 7 Terms

Nautical

Kategori: Other   1 20 Terms