Home > Bransch/domän > Financial services > Real estate investment

Real estate investment

Contributors in Real estate investment

Real estate investment

Mark

Financial services; Real estate investment

Mark omfattar marken och allt fäst vid den. Här finns också allt ovan och under ytan. Således en trakt mark egentligen är en inverterad pyramid början från mitten av jorden och passerar genom ...

Mark resterande teknik för aktivering

Financial services; Real estate investment

Mark resterande teknik för aktivering är en metod för kapitalisering där bygga värde antas för att avgöra värdet för egenskapen.

Mark spekulation

Financial services; Real estate investment

Mark spekulation är en investering teknik att köpa råmark mark med förväntningar om en snabb tillväxt i värde.

Inwood metod för aktivering

Financial services; Real estate investment

Inwood metod för överföring är en metod för att kapitalisera nettointäkter för att fastställa värdet för egenskapen. Metoden förutsätter skapandet av en Amorteringsfond tjänar intresse på ...

artiklar om skatt preferens

Financial services; Real estate investment

Artiklar om skatt preferens är angivna typer av inkomster och avdrag som ingår i den skattepliktiga inkomsten avgöra tillämpligheten av den alternativa lägsta skatten, I.R.C. §§ 57, 55.

nettoförmögenhet

Financial services; Real estate investment

Nettoförmögenhet är överskottet av tillgångar över skulder.

Uthyrningsgraden

Financial services; Real estate investment

Uthyrningsgraden är andelen utrymme i en byggnad som är leasad eller upptaget.

Featured blossaries

Best Mobile Phones 2014

Kategori: Technology   2 2 Terms

metal music

Kategori: Entertainment   1 20 Terms